Παρακαλώ Διαβάστε Προσεκτικά Πρίν Προχωρήσετε

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία πρόσβασης του λογαριασμού που σας έχει δοθεί απο την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΥΠΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εισάγετε Τα Στοιχεία Του Λογαριασμού Σας


Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης